16-87TY130

WiTemp WIFItermometer med ström PÅ/AV som kopplas till Tuya

16-87T200

SMSlarm 4G med intern strömbrytare smt intern och extern givare

56-TR-71WF

2-kanalig, WiFi-logger för temperatur